Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hoàng Ngọc Chiến
Thư ký TCTy

04:18' PM-09, 09/06/2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) sẽ được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 22/6/2020 tại Trụ sở chính Tổng công ty số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) xin gửi tới toàn thể quý cổ đông các tài liệu liên quan:

1. Thông báo đăng báo họp ĐHĐCĐ 2020

2. Giấy mời Đại hội cổ đông 2020

3. Chương trình họp ĐHĐCĐ

4. Nội quy ĐHCĐ

5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

6. Quy chế làm việc của Đại hội

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán.

10. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

12. Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

13. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

14. Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

15. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

16. Tờ trinh về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020

17. Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020;

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 (Dự thảo).

19. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (BCTC riênghợp nhất);

VNSTEEL
Facebook
Tin mới cập nhật
Để tận dụng tốt cơ hội từ EVFTA, một số chuyên gia ngành thép cho rằng, giải pháp quan trọng ...
Nỗi lo phải đóng máy do không còn nguyên liệu sản xuất của nhiều doanh nghiệp ngành thép không gỉ ...
Ngành Thuế sẽ tập trung một loạt các giải pháp để một mặt vừa hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua ...
Sáng ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ...
Sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 499 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm và có thể vượt ...
VNSTEEL xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ...
Quý II/2020, CTCP Thép VICASA – VNSTEEL (Mã chứng khoán VCA - UPCoM) ghi nhận doanh thu 504,6 tỷ đồng, ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông  Trịnh Khôi Nguyên - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.4 3856 1767 Fax: 84.4 38561815
Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
ĐT: 84.8 38291539 Fax: 84.8 38296301