Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 của VNSTEEL

Nguyễn Hoàng Việt04:05' PM-11, 11/06/2021

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo số 768/TB-VNS ngày 11/06/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL.

Ngày 20/5/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã gửi thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cho Quý Cổ đông. Theo đó thời gian họp được dự kiến tổ chức vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 (Thứ ba).

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid) tiếp tục diễn biến phức tạp, Hôi đồng Quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã có Nghị quyết số 11/NQ-VNS ngày 11/06/2021 về việc lùi thời gian họp Đại hội cổ đông năm 2021 (Nghị quyết đính kèm). Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP thông báo lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:

1. Thời gian:Từ 8h30, ngày 28 tháng 6 năm 2021 (Thứ hai).

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn

3. Địa điểm họp: Tầng 11, Tòa nhà FPTS, số 52 Đường Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Địa điểm Chủ tọa Đại hội tham dự họp).

Lưu ý: Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, Công ty khuyến nghị cổ đông tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến. Công ty không tổ chức địa điểm họp trực tiếp cho cổ đông tại địa điểm họp nêu trên. Nếu có yêu cầu khác, cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ tại mục 4 của Thông báo này.

4. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHĐCĐ qua website https://ezgsm.fpts.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

  • Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty
  • Điện thoại: 0916555485 Fax: 024.3856 1815 Email: vietnh@vnsteel.vn

Đối với các nội dung hướng dẫn khác có liên quan sẽ giữ nguyên nội dung tại Thông báo số 653/TB-VNS ngày 20/5/2021 và Thông báo gửi cho cổ đông vào ngày 20/05/2021.

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với điều chỉnh như trên và mong Quý Cổ đông thông cảm.

Thông báo 768/TB-VNS ngày 11/6/2021 chi tiết đề nghị xem tại đây.

Trân trọng thông báo!