THÔNG ĐIỆP LÃNH ĐẠO

03:11' PM-24, 24/02/2014

Thưa Quý vị!

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, VNSTEEL đã đối mặt với vô vàn khó khăn thách thức. Những thành quả đạt được trong hơn 20 năm qua là sự phấn đấu bền bỉ, sự góp công gắng sức của các thế hệ cán bộ và những người lao động toàn Tổng công ty, chúng tôi đang ngày đêm chung sức, đồng lòng sản xuất hàng triệu tấn thép chất lượng để xây dựng nên những công trình thế kỷ... Đó là những mốc son, là sự ghi nhận và niềm tự hào của lớp lớp những cán bộ, công nhân ngành Thép Việt Nam.

Trong giai đoạn tới chúng tôi tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư và thiết lập bộ máy quản trị hiệu quả, đáp ứng các chuẩn mực quản trị hiện đại. Củng cố vị trí hàng đầu trong sản xuất thép dài ở Việt Nam. Sắp xếp lại nhóm thép dẹt ở mức độ hợp lý và bảo đảm hiệu quả. Gia tăng sở hữu nguồn nguyên liệu quặng sắt; tối đa hóa tích hợp nguyên liệu thô; nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới mang tính đột phá để tạo lợi thế cạnh tranh, tạo tiền đề cho sự vươn lên mạnh mẽ trong tương lai.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Với chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả và quyết liệt của Ban Lãnh đạo và sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động VNSTEEL, sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng, đối tác và cổ đông, sự phát huy cao độ "tinh thần VNSTEEL", "trí tuệ VNSTEEL", chúng tôi sẽ cùng nhau phát huy tối đa những tiềm năng, sức mạnh nội lực của mình để xây dựng và phát triển Tổng công ty Thép Việt nam - CTCP một cách bền vững, xứng đáng với vai trò và vị trí hàng đầu trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp Thép của đất nước.

Thân ái gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Quý vị, đối tác, bạn hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên, người lao động VNSTEEL.