Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016

Đoàn Phong - Thư ký TCTy09:00' PM-30, 30/08/2016

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của Tổng công ty Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016.

1. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của Công ty mẹ, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng

VNSTEEL