Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy02:50' PM-29, 29/08/2017

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của Tổng công ty Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017.

1. Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty mẹ, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng./.

VNSTEEL