Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2016

Đoàn Phong - Thư ký TCTy10:04' PM-29, 29/04/2016

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2016, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý I năm 2016, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL