Công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2016

Đoàn Phong - Thư ký TCTy05:13' PM-24, 24/01/2017

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo hợp nhất quý IV năm 2016.

1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV năm 2016, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2016, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL