Công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy04:40' PM-30, 30/10/2018

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông của công ty Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018.

1. Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018, xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2018, xem chi tiết tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL