Công bố Báo cáo thường niên năm 2016

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy06:52' PM-12, 12/04/2017

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL