Công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy04:57' PM-12, 12/04/2018

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL