Công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Hoàng Ngọc Chiến05:05' PM-23, 23/04/2019

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL