Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy08:46' PM-20, 20/05/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019.

Chi tiết nội dung xin mời xem tại đây.

Trân trọng!

VNSTEEL