Công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Hoàng Ngọc Chiến04:31' PM-26, 26/04/2019

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông "Báo cáo tài chính công ty mẹ" và "Báo cáo tài chính hợp nhất" cho kỳ kế toán quý 1 năm 2019

Chi tiết "Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019" xem chi tiết tại đây.

Chi tiết "Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019" xem chi tiết tại đây.

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019, xem chi tiết tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

VNSTEEL