Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ

06:23' PM-26, 26/01/2014

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: (84) 0643.921457

Fax: (84) 0643.921458

Email:phumycrm@hcm.vnn.vn

Website:www.pmfsteel.com.vn