Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng

11:02' AM-25, 25/01/2014

Địa chỉ:Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

ĐT: (84) 0511 3842561

Fax: (84) 0511 3842174

Email:thepdanang@dng.vnn.vn

Website:www.dnsteel.com.vn