Công ty liên doanh Trung tâm thương mại Quốc tế (IBC)

11:34' AM-25, 25/01/2014

Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (84) 08. 8257750

Fax: (84) 08. 8228562

Email:diamond@hcm.vnn.vn

Website:www.diamondplaza.com.vn