Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 9,4%

08:29' AM-26, 26/04/2015

(Chinhphu.vn) - Theo Tổng cục Thống kê, ước tính 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,5% cùng kỳ năm 2014.

Công nghiệp chế biến chế tạo đóng góp chủ yếu

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,7%, đóng góp 1,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng cao ở mức 10,1%, đóng góp 7,2 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 10,6%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong các ngành công nghiệp cấp 2, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 33,6%; dệt tăng 22,5%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,7%... Một số ngành có mức tăng thấp: Sản xuất kim loại tăng 7,5%; sản xuất đồ uống tăng 7,3%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng 7,3%...

Trong 4 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại di động tăng 89%; ô tô tăng 58,4% (xe tải tăng 68,9%, xe khách tăng 52,8%); ti vi tăng 41,8%.

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Thái Nguyên tăng cao ở mức 353,5%; Quảng Nam tăng 21,8%; Hải Phòng tăng 15,2%; Đà Nẵng tăng 10,1%.

Tính riêng trong tháng 4, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 5,8%; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; cung cấp nước tăng 5,5%.

Chỉ số tiêu thụ tăng 35,6%

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2015 tăng 35,6% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2015, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao là sản xuất xe có động cơ ở mức 46,3%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 1/4/2015 tăng 11,3% so với cùng thời điểm năm 2014, thấp hơn mức tăng 13,9% của cùng kỳ năm trước. Trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất trang phục tăng 4,1%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 1,8%...

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp (DN) công nghiệp tại thời điểm 1/4/2015 tăng 5,5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực DN Nhà nước giảm 0,3%; DN ngoài Nhà nước tăng 3,7%; DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,3%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các DN ngành khai khoáng giảm 6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3%.

Lao động của các DN công nghiệp tại thời điểm 1/4/2015 so với cùng thời điểm năm trước của các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn như sau: Thái Nguyên tăng 65%; Hải Dương tăng 15,1%; Bắc Ninh tăng 11,4%... Lao động của DN trên địa bàn Hà Nội nhìn chung ổn định, không biến động so với cùng kỳ năm trước./.

Theo Báo điện tử chính phủ