Công bố thông tin chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Thép Tây Đô

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy07:47' PM-19, 19/05/2020

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin gửi tới toàn thể quý cổ đông bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Thép Tây Đô.

Ngày 19/5/2020, Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đã ký Hợp đồng số 460/2020/HĐCNVG/VNS-HTQ và Hợp đồng 461/2020/HĐCNVG/VNS-CTCR chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty TNHH Thép Tây Đô, giảm tỷ lệ sở hữu từ 55% xuống còn 0%.

Chi tiết bản công bố thông tin đề nghị xem tại đây.

VNSTEEL