Giới thiệu

Về VNSTEEL

Tìm hiểu thêm

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) được thành lập trên cơ sở hợp nhất những đơn vị sản xuất kinh doanh của ngành thép Việt Nam là Tổng công ty Kim khí và Tổng công ty Thép Việt Nam. Sự ra đời của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước và của ngành công nghiệp luyện kim, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp thép trong nước. Hiện nay, VNSTEEL hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với gần 40 đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết.

Tôi ý chí, Luyện thành công

Trải qua gần ba thập niên xây dựng và phát triển, VNSTEEL đã sản xuất và cung cấp ra thị trường gần 80 triệu tấn phôi thép và thép thành phẩm, đồng hành và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Dòng thép nhiệt huyết của VNSTEEL đã góp phần dựng xây lên những công trình thế kỷ, những thương hiệu thép tên tuổi trên thị trường, là động lực và định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp luyện kim quốc gia, là cảm hứng và niềm tin cho các đối tác và khách hàng.

Xem thêm

Ông Nghiêm Xuân Đa

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Củng cố vị thế của một tập đoàn thép hàng đầu tại Việt Nam, có vai trò định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp luyện kim quốc gia.

Sứ mệnh

Góp phần xây dựng một xã hội thịnh vượng thông qua việc cung cấp ra thị trường đa dạng các sản phẩm thép ưu việt, đáng tin cậy và bền vững cùng thời gian. Không ngừng phát triển để kiến tạo các giá trị tốt hơn cho xã hội và cộng đồng, tích cực bảo vệ và cải thiện môi trường sống

Giá trị cốt lõi

Coi trọng lịch sử

Mặc dù được thành lập từ năm 1995, nhưng lịch sử của VNSTEEL lại gắn liền với lịch sử phát triển của ngành thép Việt Nam. Xuất phát từ sự ra đời của những doanh nghiệp đầu tiên trong ngành thép là Gang thép Thái Nguyên, Thép Miền Nam trong thập kỷ 60s, 70s, sau này là những doanh nghiệp tên tuổi như Thép VinaKyoei, Thép Việt Úc, Tôn Phương Nam, Tôn Thăng Long… trong giai đoạn đổi mới, mở cửa kinh tế. VNSTEEL đã không ngừng dẫn dắt và định hướng cho sự phát triển của ngành thép, tích cực đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cao con người

Con người VNSTEEL đã tham gia xây dựng ngành thép sau chiến tranh và tiếp tục xây dựng ngành thép trong quá trình đổi mới và hội nhập. Sự phát triển của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành hiện nay ít nhiều đều có dấu ấn con người VNSTEEL, đặc biệt là đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao đã lan tỏa khắp mọi miền tổ quốc để phát triển ngành thép. Trong giai đoạn tới, VNSTEEL đặc biệt trọng tâm vào yếu tố con người, xem đây là nhân tố quyết định để cạnh tranh và phát triển. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc để mỗi cán bộ, công nhân viên đều thấy tự hào là một phần của đại gia đình VNSTEEL

Sẵn sàng thay đổi

Sự vận hành theo lối mòn và chậm thích nghi trong môi trường mới đã kìm hãm sự phát triển của VNSTEEL trong thập kỷ vừa qua. Chúng tôi đang tích cực xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp để sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận cái mới để phát triển tốt hơn, hướng tới thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đối tác

Xây dựng niềm tin

VNSTEEL cam kết cung cấp ra thị trường các sản phẩm và dịch vụ ưu việt, trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, tin cậy và cùng có lợi với các bạn hàng và đối tác kinh doanh

Chia sẻ cộng đồng

VNSTEEL mong muốn phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng xung quanh. Chúng tôi tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất để bảo vệ môi trường. Tích cực tham gia  xây dựng và phát triển cộng đồng thông qua các chương trình hỗ trợ về ý tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai, địch họa… Đồng hành cùng các đối tác, bạn hàng trong quá trình phát triển; đào tạo, phát triển và nâng cao đời sống thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; nâng cao hiệu quả để gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Hệ thống VNSTEEL

Hệ thống VNSTEEL