Công đoàn

Giới thiệu Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam thành lập ngày 04/01/1997 theo Quyết định số 01/QĐ-CL của Ban Thường vụ Công đoàn Cơ khí Luyện kim (nay là Công đoàn Công Thương Việt Nam).

BCH Công đoàn lâm thời gồm 15 đồng chí. Đ/c Nguyễn Tiến Nghi được chỉ định làm Chủ tịch; đ/c Kiều Mịch, Phó Chủ tịch.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Tổng công Thép Việt Nam đã qua 6 kỳ đại hội.

Đại hội VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP tổ chức ngày 27,28/6/2023 và đã bầu BCH gồm 20 đồng chí. Hội nghị phiên thứ nhất bầu 5 đồng chí Ủy viên BTV, Chủ tịch là đồng chí Vương Duy Khánh, Phó Chủ tịch là đồng chí Đỗ Đình Trường.

Với vai trò của Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam –CTCP là tổ chức Công đoàn của người lao động. Đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong hệ thống; tham gia quản lý; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật; phát động các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam ngày càng phát triển.

Mục tiêu của Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty

“Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà; Đoàn kết, hướng về cơ sở vì người lao động; Đồng hành vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP”.

Định hướng phát triển trong tương lai

Duy trì mô hình tổ chức và hoạt động Công đoàn Tổng công ty phù hợp với mô hình tổ chức của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP; tiếp tục chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên làm đối tượng vận động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Cong_Doan_2023

Từ khi thành lập đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn song Công đoàn Tổng công ty đã thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng; tập hợp, động viên NLĐ trong Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Do đó, Công đoàn Tổng công ty đã nhận được nhiều phần thưởng của cấp trên.

  • Huân chương lao động hạng Ba ngày 23/01/2003.
  • Huân chương lao động hạng Nhì ngày 13/04/2008.
  • Huân chương lao động hạng Nhất ngày 24/11/2011.

Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Cờ thi đua Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ năm 2007 đến nay.