Thương mại và Dịch vụ

Các đơn vị

1. Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội - VNSTEEL

2. Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

3. Công ty Cổ phần Kim Khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực Sản xuất của VNSTEEL

Tìm hiểu thêm