Tin tức cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết số 100/NQ-VNS của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua bán phôi thép giữa Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) 23/08/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết số 95/NQ-VNS ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco 15/08/2023 Tải xuống
Thông báo số 633/TB-VNS về việc ký hợp đông với đơn vị kiểm toán, soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 21/06/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 19/05/2023 Tải xuống
Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thay đổi lần thứ 12 19/05/2023 Tải xuống
Thông báo số 457/TB-VNS về việc thay đổi nhân sự 12/05/2023 Tải xuống
Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến Ông Nghiêm Xuân Đa-Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 12/05/2023 Tải xuống
Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến Bà Trương Thị Tuyết, Thành viên Ban kiểm soát 12/05/2023 Tải xuống
Thông báo về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (Ông Phạm Công Thảo) 25/04/2023 Tải xuống
Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát 24/04/2023 Tải xuống