Sản xuất

Các đơn vị

1. Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

2. Công ty TNHH Natsteelvina

3. Công ty TNHH MTV Vinausteel

4. Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL

5. Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL

6. Công ty TNHH Thép Vina Kyoei

7. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL

8. Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ của VNSTEEL

Tìm hiểu thêm